Forms

HTML form elemanları, React’te diğer DOM elemanlarından biraz farklı çalışır, çünkü form elemanlarının kendilerine has iç state’leri vardır. Örneğin, bu kod HTML’de bir form içerisinde name girişi ister:

<form>
 <label>
  Name:
  <input type="text" name="name" />
 </label>
 <input type="submit" value="Submit" />
</form>

Bu form, kullanıcı formu gönderdiğinde yeni bir sayfaya göz atmak gibi varsayılan bir HTML formu davranışına sahiptir. Bu davranışı React’te istiyorsan, işe yarıyor. Ancak çoğu durumda, formun gönderimini işleyen ve kullanıcının forma girdiği verilere erişen bir JavaScript işlevine sahip olmak uygundur. Bunu başarmanın standart yolu “kontrollü bileşenler” adı verilen bir tekniktir.

Kontrollü Bileşenler

HTML’de, <input>, <textarea> ve <select> gibi form elemanları genellikle kendi state’ini korur ve kullanıcı girdisine dayalı olarak güncellenir. React’te ise state’ler genellikle bileşenlerin this.state özelliğinde saklanır ve yalnızca setState(). ile güncellenir.

React state’te tek kaynak olarak ikisini birleştirebiliriz. Ardından form oluşturan React bileşeni, sonraki kullanıcı girişi üzerinde bu formda olanı da kontrol eder. Değeri React tarafından bu şekilde kontrol edilen bir giriş form elemanına kontrollü bileşen denir.

Örneğin, bir önceki örnekte, name değerinin yazılıp submit edildiğinde name i alert ile yazdırmak istiyorsak, formu kontrollü bir bileşen olarak oluşturabiliriz:

class NameForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {value: ''};

  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {
  this.setState({value: event.target.value});
 }

 handleSubmit(event) {
  alert('A name was submitted: ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Name:
     <input type="text" value={this.state.value} onChange={this.handleChange} />
    </label>
    <input type="submit" value="Submit" />
   </form>
  );
 }
}

CodePen’de Deneyin

value özelleği input’un kendisinde zaten var. Öyleyse bu değeri almak için yeni bir React state’i oluşturmaya gerek yok. Bu inputta value olarak state’i yazdıracağız ve input’ta her değişiklik olduğunda bu state’i güncelleyeceğiz.

Kontrollü bir bileşende her state değişimi, handleChange fonksiyonunu çalıştıracaktır. Örneğin, adın büyük harflerle yazılmasını isteseydik, handleChange fonksiyonunu şu şekilde yazabilirdik:

handleChange(event) {
 this.setState({value: event.target.value.toUpperCase()});
}

Textarea Elemanı

HTML’de, <textarea> elemanı yazıyı çocuğunda tanımlar:

<textarea>
 Merhaba, burası textarea yazı alanıdır.
</textarea>

Bunun yerine React, <textarea> için bir value özelliği kullanır. Bu şekilde <textarea> kullanan bir form, tek satırlı bir girdi kullanan bir forma çok benzer şekilde yazılabilir:

class EssayForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   value: 'Bu kısma bir şeyler yazınız.'
  };

  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {
  this.setState({value: event.target.value});
 }

 handleSubmit(event) {
  alert('Gönderilen değer: ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Essay:
     <textarea value={this.state.value} onChange={this.handleChange} />
    </label>
    <input type="submit" value="Gönder" />
   </form>
  );
 }
}

this.state.value ‘in constructor’da başlatıldığına dikkat edin, böylece textarea içerisinde varsayılan olarak bu yazı bulunacaktır

Select Elemanı

HTML’de <select>, bir açılır liste oluşturur. Örneğin, aşağıdaki kod bazı meyveleri listeler:

<select>
 <option value="elma">Elma</option>
 <option value="armut">Armut</option>
 <option selected value="havuç">Havuç</option>
 <option value="muz">Muz</option>
</select>

Havuç seçeneğinin başlangıçta selected özelliği yüzünden seçili olarak geleceğini unutmayın. React, bu selected özelliğini kullanmak yerine, select etiketinde bir value özelliği kullanır. Kontrollü bir bileşende bu daha kullanışlıdır çünkü yalnızca bir yerde güncelleme yapmanızı sağlar. Örneğin:

class FlavorForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {value: 'havuç'};

  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {
  this.setState({value: event.target.value});
 }

 handleSubmit(event) {
  alert('Favori meyveniz: ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Favori meyveni seç:
     <select value={this.state.value} onChange={this.handleChange}>
      <option value="elma">Elma</option>
      <option value="armut">Armut</option>
      <option value="havuç">Havuç</option>
      <option value="muz">Muz</option>
     </select>
    </label>
    <input type="submit" value="Gönder" />
   </form>
  );
 }
}

CodePen’de Deneyin

Genel olarak bu, <input type="text">, <textarea> ve <select> elementlerinin çok benzer şekilde çalışmasını sağlar.

Not

Bir select etiketinde birden fazla seçeneği seçmenize izin veren bir diziyi value attribute’üne yazabilirsiniz:

<select multiple={true} value={['B', 'C']}>

Dosya Girişi Elemanı

HTML’de bir <input type="file"> elemanı, kullanıcını cihazının depolama alanından bir veya daha fazla dosyayı sunucuya yüklemesini ya da JavaScript’in File API aracılığıyla manipüle etmesini sağlar.

<input type="file" />

Değeri salt okunur olduğu için, React’te kontrolsüz bir bileşendir. Daha sonra diğer kontrol edilemeyen bileşenlerle birlikte dokümanlarda ele alınmıştır.

Çoklu Girişleri Ele Alma

Çoklu kontrollü input öğelerini ele almanız gerektiğinde, her öğeye bir name özniteliği ekleyebilir ve işleyici işlevinin event.target.name değerine dayanarak ne yapılacağını seçmesine izin verebilirsiniz.

Örneğin:

class Rezervasyon extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   gidiyor: true,
   ziyaretciSayisi: 2
  };

  this.handleInputChange = this.handleInputChange.bind(this);
 }

 handleInputChange(event) {
  const target = event.target;
  const value = target.type === 'checkbox' ? target.checked : target.value;
  const name = target.name;

  this.setState({
   [name]: value
  });
 }

 render() {
  return (
   <form>
    <label>
     Gidiyor:
     <input
      name="gidiyor"
      type="checkbox"
      checked={this.state.gidiyor}
      onChange={this.handleInputChange} />
    </label>
    <br />
    <label>
     Misafir Sayısı:
     <input
      name="ziyaretciSayisi"
      type="number"
      value={this.state.ziyaretciSayisi}
      onChange={this.handleInputChange} />
    </label>
   </form>
  );
 }
}

CodePen’de Deneyin

Verilen girdi ismine karşılık gelen state keyini güncellemek için ES6 syntax’ını nasıl kullandığımıza dikkat edin:

this.setState({
 [name]: value
});

Bu da ES5’teki eşdeğer kodudur.

var partialState = {};
partialState[name] = value;
this.setState(partialState);

Ayrıca, setState() otomatik olarak kısmi bir durumu geçerli duruma birleştirir olduğundan, yalnızca değiştirilen parçalarla çağırmamız gerekiyor.

Kontrollü Giriş Boş Değer

Kontrollü bir component üzerindeki props’u belirlemek, kullanıcının isteği dışında girişi değiştirmesini önler. value belirttiyseniz ancak girdi hala düzenlenebilir ise, yanlışlıkla value‘i undefined veya null olarak ayarlamış olabilirsiniz.

Aşağıdaki kod bunu göstermektedir. (Giriş ilk önce kilitlenir ancak kısa bir gecikme sonrasında düzenlenebilir hale gelir.)

ReactDOM.render(<input value="selam" />, mountNode);

setTimeout(function() {
 ReactDOM.render(<input value={null} />, mountNode);
}, 1000);

Kontrollü Bileşenlere Alternatifler

Kontrollü bileşenleri kullanmak bazen sıkıcı olabilir, çünkü verilerinizin bir React bileşeniyle tüm giriş durumunu değiştirebilmesi ve yayınlayabilmesi için bir olay işleyicisi yazmanız gerekir. Bu, önceden var olan bir kod tabanını React’e dönüştürürken veya bir React uygulamasını React olmayan bir kütüphaneyle birleştirirken özellikle can sıkıcı olabilir. Bu durumlarda, giriş formlarını uygulamak için alternatif bir teknik olan kontrolsüz bileşenler ‘i kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Tam Teşekküllü Çözümler

Doğrulama, ziyaret edilen alanları takip etme ve form teslimini içeren eksiksiz bir çözüm arıyorsanız Formik popüler seçeneklerden biridir. Bununla birlikte, aynı kontrol bileşenlerinin ve yönetim durumunun aynı ilkeleri üzerine kuruludur - bu yüzden bunları öğrenmeyi ihmal etmeyin.