We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!

Code-Splitting

Paketleme

Çoğu React uygulaması, dosyalarını Webpack, Rollup veya Browserify gibi araçlarla “paketler.” Paketleme, içe aktarılan dosyaları işleyip tek bir dosyaya, “paket” haline getirme işlemidir. Daha sonra bu paket, uygulamanın tamamını tek seferde yüklemek için kullanılabilir.

Örnek

Uygulama:

// app.js
import { add } from './math.js';

console.log(add(16, 26)); // 42
// math.js
export function add(a, b) {
 return a + b;
}

Paket:

function add(a, b) {
 return a + b;
}

console.log(add(16, 26)); // 42

Not:

Paketleriniz bundan çok daha farklı gözükecektir.

Eğer Create React App, Next.js, Gatsby ya da benzeri bir araç kullanıyorsanız, uygulamanızı paketleyen bir Webpack kurulumuna sahip olursunuz.

Eğer bu araçlardan birini kullanmıyorsanız, paketleyiciyi kendiniz kurmanız gerekir. Örnek için, Webpack dokümantasyonundan Kurulum ve Başlangıç alanlarına göz atınız.

Kod Bölümleme

Paketleme güzeldir ama uygulamanız büyüdükçe paketiniz de büyür. Özellikle büyük üçüncü parti kütüphaneleri dahil ediyorsanız. Paketinizin boyutunun, uygulamanızın yüklenişini geciktirecek kadar büyük olmaması için paketinize dahil ettiğiniz kodlara göz kulak olmanız gerekir.

Büyük paket boyutlarından kurtulmak için problemin üzerine gitmek ve paketinizi “bölümlemeye” başlamak iyi bir yöntemdir. Kod-Bölümleme, Webpack, Rollup ve Browserify (factor-bundle ile) gibi paketleyicilerin desteklediği, işleyiş süresince dinamik olarak yüklenen birden çok paket yaratmaya yarayan özelliktir.

Uygulamanıza kod bölümlemesi yapmak, kullanıcının anlık olarak ihtiyaç duyduğu şeylerin “lazy yüklenmesine” yardımcı olarak uygulama performansını önemli ölçüde arttırabilir. Uygulamanızdaki toplam kod miktarını azaltmamış olsanız da kullanıcının hiçbir zaman ihtiyaç duymayacağı kodu yüklemekten kaçınmış ve ilk yükleme sırasında ihtiyaç duyulan kodu azaltmış olursunuz.

import()

Uygulamanıza kod bölümlemeyi getirmenin en iyi yolu dinamik import() sözdiziminden geçer.

Önce:

import { add } from './math';

console.log(add(16, 26));

Sonra:

import("./math").then(math => {
 console.log(math.add(16, 26));
});

Webpack bu sözdizimine denk geldiğinde, uygulamanızda otomatik olarak kod bölümlemeye başlar. Eğer Create React App kullanıyorsanız, bu ayar sizin için halihazırda ayarlanmıştır ve kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Aynı zamanda Next.js‘de de desteklenmektedir.

Eğer Webpack ayarlarını kendiniz yapıyorsanız, Webpack’in kod bölümleme rehberini okumayı tercih edebilirsiniz. Webpack ayarınız hayal meyal buna benzeyecektir.

Babel kullanırken, Babel’ın dinamik import sözdizimini çözümleyebildiğinden fakat dönüştürmediğinden emin olmanız gerekmekte. Bunun için @babel/plugin-syntax-dynamic-import‘a ihtiyacınız var.

React.lazy

Not:

React.lazy ve Suspense henüz server-side rendering için kullanılabilir değildir. Eğer server taraflı görüntülenen uygulamalar için kod bölümleme yapmak isterseniz, Loadable Components‘ı tavsiye ederiz. Çok iyi bir server-side rendering için paket bölümleme rehberi var.

React.lazy fonksiyonu, dinamik import’u normal bir bileşen gibi render etmeye yarar.

Önce:

import OtherComponent from './OtherComponent';

Sonra:

const OtherComponent = React.lazy(() => import('./OtherComponent'));

Bu kod, bileşen ilk render edildiğinde OtherComponent‘ı içeren paketi otomatik olarak yükler.

React.lazy, dinamik import()‘u çağıran bir fonksiyon alır. default ile dışarı aktarılan bir React bileşenini içeren modülü çözümleyen Promise return etmelidir.

Suspense

MyComponent render edildiğinde OtherComponent‘ı içeren modül yüklenmediyse, yüklenmesini beklerken geçirdiğimiz süre içerisinde yükleme göstergesi gibi bir yedek içerik göstermeliyiz. Bu, Suspense bileşeniyle yapılır.

import React, { Suspense } from 'react';

const OtherComponent = React.lazy(() => import('./OtherComponent'));

function MyComponent() {
 return (
  <div>
   <Suspense fallback={<div>Yükleniyor...</div>}>
    <OtherComponent />
   </Suspense>
  </div>
 );
}

fallback prop’u, bileşenin yüklenmesini beklerken göstermek istediğiniz herhangi bir React elemanını kabul eder. Suspense bileşenini, lazy bileşeninin üstünde herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Birden fazla lazy bileşenini tek bir Suspense bileşeni içerisine bile alabilirsiniz.

import React, { Suspense } from 'react';

const OtherComponent = React.lazy(() => import('./OtherComponent'));
const AnotherComponent = React.lazy(() => import('./AnotherComponent'));

function MyComponent() {
 return (
  <div>
   <Suspense fallback={<div>Yükleniyor...</div>}>
    <section>
     <OtherComponent />
     <AnotherComponent />
    </section>
   </Suspense>
  </div>
 );
}

Hata Sınırları

Eğer diğer modül bir nedenden dolayı yüklenmezse (örneğin, ağ sorunu) hata fırlatacaktır. Güzel bir kullanıcı deneyimi sunmak ve kurtarmayı yönetmek için bu hataları Hata Sınırları ile işleyebilirsiniz. Hata Sınırı oluşturduktan sonra, ağ sorunu olduğunda hata göstermek için Hata Sınırını lazy bileşenlerinizin üstünde herhangi bir yerde kullanabilirsiniz.

import React, { Suspense } from 'react';
import MyErrorBoundary from './MyErrorBoundary';

const OtherComponent = React.lazy(() => import('./OtherComponent'));
const AnotherComponent = React.lazy(() => import('./AnotherComponent'));

const MyComponent = () => (
 <div>
  <MyErrorBoundary>
   <Suspense fallback={<div>Yükleniyor...</div>}>
    <section>
     <OtherComponent />
     <AnotherComponent />
    </section>
   </Suspense>
  </MyErrorBoundary>
 </div>
);

Rota bazlı kod bölümleme

Uygulamanızda nereye kod bölümleme yapacağınıza karar vermek biraz zor olabilir. Paketlerinizi eşit parçalara ayıracak ama kullanıcı deneyimini de engellemeyecek yerler seçtiğinize emin olmalısınız.

Rotalar, başlamak için güzel yerlerdir. Webteki çoğu insan, yüklenmesi biraz zaman alan sayfa geçişlerine alışıktır. Aynı zamanda tüm sayfayı tek seferde yeniden render etme eğiliminiz vardır ki kullanıcınız, aynı anda sayfanın başka bir elemanıyla etkileşime girmesin.

İşte React Router gibi kütüphaneler kullanan uygulamalarda rota bazlı kod bölümlemenin React.lazy ile nasıl kurulabileceğine dair bir örnek.

import React, { Suspense, lazy } from 'react';
import { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from 'react-router-dom';

const Home = lazy(() => import('./routes/Home'));
const About = lazy(() => import('./routes/About'));

const App = () => (
 <Router>
  <Suspense fallback={<div>Yükleniyor...</div>}>
   <Switch>
    <Route exact path="/" component={Home}/>
    <Route path="/about" component={About}/>
   </Switch>
  </Suspense>
 </Router>
);

İsimlendirilmiş Dışa Aktarımlar

React.lazy şu an için sadece default dışa aktarımları desteklemektedir. İçe aktarmak istediğiniz modül, isimlendirilmiş dışa aktarım kullanıyorsa; onu varsayılan olarak tekrar dışa aktaran aracı bir modül yaratabilirsiniz. Bu, ağaçlanmanın çalışmaya devam etmesini ve kullanılmayan bileşenleri çekmemenizi sağlar.

// ManyComponents.js
export const MyComponent = /* ... */;
export const MyUnusedComponent = /* ... */;
// MyComponent.js
export { MyComponent as default } from "./ManyComponents.js";
// MyApp.js
import React, { lazy } from 'react';
const MyComponent = lazy(() => import("./MyComponent.js"));
Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle