We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Eşzamanlı Mod API Kaynağı (Deneysel)

Uyarı:

Bu sayfada, kararlı bir sürümde henüz bulunmayan deneysel özellikler açıklanmaktadır. Canlı ortam uygulamalarında React’in deneysel sürümlerine güvenmeyin. Bu özellikler React’in bir parçası haline gelmeden önce önemli ölçüde ve bir uyarı olmaksızın değişebilir.

Bu dokümantasyon erken benimseyenlere ve meraklı kişilere yöneliktir. React’te yeniyseniz, bu özellikler hakkında meraklanmayın — bunları şu an öğrenmenize gerek yok.

Bu sayfa, React Eşzamanlı Mod için bir API kaynağıdır. Eğer bunun yerine rehberlik eden bir tanıtım arıyorsanız, Eşzamanlı Kullanıcı Arayüzü Desenlerine göz atın.

Not: Bu bir topluluk önizlemesidir ve kararlı final sürümü değildir. Bu API’larda gelecekte değişiklikler olması muhtemeldir. Riskin size ait olduğunu bilerek kullanın!

Eşzamanlı Mod’u Etkinleştirme

createRoot

ReactDOM.createRoot(rootNode).render(<App />);

ReactDOM.render(<App />, rootNode) yerine geçer ve Eşzamanlı Mod’u etkinleştirir.

Eşzamanlı Mod hakkında daha fazla bilgi için, Eşzamanlı Mod dökümanına göz atın.

Suspense API

Suspense

<Suspense fallback={<h1>Yükleniyor...</h1>}>
 <ProfilePhoto />
 <ProfileDetails />
</Suspense>

Suspense, bileşenlerinizin bir şey render etmeden önce “beklemelerini” sağlar ve beklerken bir yedek gösterir.

Bu örnekte, ProfileDetails bazı verileri almak için asenkron bir API çağrısını bekliyor. ProfileDetails ve ProfilePhoto için beklerken bunun yerine Loading... yedeğini göstereceğiz. Şunu vurgulamakta yarar var: <Suspense> içinde bulunan tüm alt bileşenler yüklenene kadar, yedeği göstermeye devam ederiz.

Suspense iki prop alır:

 • fallback bir yükleme göstergesi alır. Bu yedek Suspense bileşenine ait tüm alt bileşenlerin render edilmesini tamamlayana kadar gösterilir.
 • unstable_avoidThisFallback bir boolean alır. React’e ilk yüklenme sırasında bu sınırların açığa çıkmasını “atlayıp atlamayacağını” bildirir. Bu API büyük olasılıkla gelecekteki bir sürümde kaldırılacaktır.

<SuspenseList>

<SuspenseList revealOrder="forwards">
 <Suspense fallback={'Yükleniyor...'}>
  <ProfilePicture id={1} />
 </Suspense>
 <Suspense fallback={'Yükleniyor...'}>
  <ProfilePicture id={2} />
 </Suspense>
 <Suspense fallback={'Yükleniyor...'}>
  <ProfilePicture id={3} />
 </Suspense>
 ...
</SuspenseList>

SuspenseList bileşenlerin kullanıcıya gösterilme sırasını yöneterek beklemekte olan birçok bileşeni koordine etmeye yardımcı olur.

Birden fazla bileşenin veri getirmesi gerektiğinde, bu veriler öngörülemeyen bir sıralama ile gelebilir. Ancak, bu öğeleri bir SuspenseList içine yerleştirirseniz, React önceki öğeler görüntülenene kadar listede bir öğe göstermez (bu davranış ayarlanabilir).

SuspenseList iki prop alır:

 • revealOrder (forwards, backwards, together) SuspenseList alt elemanlarının hangi sırayla gösterilmesi gerektiğini tanımlar.

  • together tek tek yerine, hazır olduğunda tümü birlikte gösterilir.
 • tail (collapsed, hidden) SuspenseList içindeki yüklenmemiş alt elemanların nasıl gösterileceğini belirler.

  • Varsayılan olarak, SuspenseList listedeki tüm yedekleri gösterir.
  • collapsed yalnızca listedeki bir sonraki yedeği gösterir.
  • hidden yüklenmemiş hiçbir alt elemanı göstermez.

SuspenseList öğesinin yalnızca en yakın Suspense ve SuspenseList bileşenlerinde çalıştığını unutmayın. Birinci seviyeden daha derinde bulunan içerikler için arama yapmaz. Ancak, ızgara yapısı oluşturmak için birden fazla SuspenseList bileşenini iç içe yerleştirmek mümkündür.

useTransition

const SUSPENSE_CONFIG = { timeoutMs: 2000 };

const [startTransition, isPending] = useTransition(SUSPENSE_CONFIG);

useTransition bir sonraki ekrana geçmeden önce içeriğin yüklenmesini bekleyerek bileşenlerin istenmeyen yükleme durumlarından kaçınmasını sağlar. Ayrıca bileşenlerin bir sonraki render işlemine kadar veri getirme güncellemelerini ertelemesine izin verir, böylece daha önemli güncellemeler hemen render edilebilir.

useTransition hook’u bir dizide iki değer döndürür.

 • startTransition callback alan bir fonksiyondur. React’a hangi state’i ertelemek istediğimizi söylemek için kullanabiliriz.
 • isPending bir boolean. React’in geçişin bitmesini bekleyip beklemediğimizi bize bildirmesinin yoludur.

Bazı state güncellemeleri bir bileşenin beklemesine neden oluyorsa, bu durum güncellemesi bir geçiş içine yerleştirilmelidir.

const SUSPENSE_CONFIG = { timeoutMs: 2000 };

function App() {
 const [resource, setResource] = useState(initialResource);
 const [startTransition, isPending] = useTransition(SUSPENSE_CONFIG);
 return (
  <>
   <button
    disabled={isPending}
    onClick={() => {
     startTransition(() => {
      const nextUserId = getNextId(resource.userId);
      setResource(fetchProfileData(nextUserId));
     });
    }}
   >
    Next
   </button>
   {isPending ? " Yükleniyor..." : null}
   <Suspense fallback={<Spinner />}>
    <ProfilePage resource={resource} />
   </Suspense>
  </>
 );
}

Bu kodda, veri getirme işlemimizi startTransition içine yerleştirdik. Bu bir sonraki profil sayfasının ve ilişkili Spinner‘ın render edilmesini 2 saniye (timeoutMs ile gösterilen zaman) erteleyerek, profil verilerini hemen almaya başlamamızı sağlar.

isPending boolean’ı React’ın bileşenimizin geçiş yaptığını bilmesine izin verir, böylece önceki profil sayfasında bir yükleme metni göstererek kullanıcıya bunu bildirebiliriz.

Geçişleri derinlemesine incelemek için, Eşzamanlı Kullanıcı Arayüzü Desenlerine göz atabilirsiniz.

useTransition Yapılandırması

const SUSPENSE_CONFIG = { timeoutMs: 2000 };

useTransition isteğe bağlı Suspense Yapılandırması ile bir timeoutMs alır. Bu zaman aşımı (milisaniye cinsinden) React’a bir sonraki state’i (yukarıdaki örnekte yeni Profil Sayfası) göstermeden önce ne kadar bekleyeceğini bildirir.

Not: Suspense Yapılandırmanızı farklı modüller arasında ortak kullanmanızı öneririz.

useDeferredValue

const deferredValue = useDeferredValue(value, { timeoutMs: 2000 });

En fazla timeoutMs “geride kalarak” değerin gecikmiş bir halini döndürür.

Bu, genellikle kullanıcı girdisine göre anında render ettiğiniz bir şey olduğunda ve bir veriyi getirmeyi beklemesi gerektiğinde arayüzü duyarlı tutmak için kullanılır.

Bunun iyi bir örneği bir metin input’tur.

function App() {
 const [text, setText] = useState("merhaba");
 const deferredText = useDeferredValue(text, { timeoutMs: 2000 }); 

 return (
  <div className="App">
   {/* Güncel metni input'a iletmeye devam eder */}
   <input value={text} onChange={handleChange} />
   ...
   {/* Ancak listenin gerektiğinde "geride kalmasına" izin verilir */}
   <MySlowList text={deferredText} />
  </div>
 );
 }

Bu, web sayfasının duyarlı hissedilmesini sağlayan input için yeni metni hemen göstermeye başlamamızı sağlar. Bu arada, MySlowList güncellenmeden önce timeoutMs değerine göre 2 saniye kadar “geride kalır” ve arka plandaki mevcut metinle render edilmesine izin verir.

Değerleri geciktirmeyi derinlemesine incelemek için, Eşzamanlı Kullanıcı Arayüzü Desenlerine göz atabilirsiniz.

useDeferredValue Yapılandırması

const SUSPENSE_CONFIG = { timeoutMs: 2000 };

useDeferredValue isteğe bağlı Suspense Yapılandırması ile bir timeoutMs alır. Bu zaman aşımı (milisaniye cinsinden) React’e ertelenen değerin ne kadar gecikmesine izin verildiğini bildirir.

React, ağ ve cihaz şartları mumkün olduğunda her zaman daha kısa bir gecikme kullanmaya çalışacaktır.

Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle